Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024 - highlights

 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og gennemførte med kyndig hånd
 • 1 minuts stilhed for Mads Kryger
 • Dejligt med flere fremmødte end tidligere år - resulterede i flere gode debatter om:
  • Økonomi (desværre et stort underskud)
  • Haller (herunder input om Hvidovre Sportsby)
  • Grotten
  • Kontingenter (10% stigning vedtaget)
  • De ældre ungdomsårgange
 • Overordnet går det godt i både senior og ungdom
 • Udskiftninger i bestyrelsen, rokeringer i bestyrelsen og udvidelse af bestyrelsen med 1 ungdomssekretær
  • Anne Pøhl Enevoldsen ny ungdomsformand i stedet for Rasmus Kofoed Pedersen
  • Lise Glerup ny kasserer i stedet for Mikael Rask Olsen
  • Karina Furbo ny ungdomssekretær
  • Bianca Erving nyt bestyrelsesmedlem
  • Brian Ørholm ny næstformand (hidtil bestyrelsesmedlem)
  • Ida Bakke genvalgt som dameseniorrepræsentant
  • Magnus Bomund genvalgt som herreseniorrepræsentant

Generalforsamling 2023 - highlights

 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Desværre igen år MEGET få fremmødte - dog lidt flere end sidste år
 • Kim Kurt Kristensen genvalgt som formand
 • Mette Bonde Eliasson genvalgt som sekretær
 • Brian Ørholm genvalgt som bestyrelsesmedlem
 • Ida Bakke genvalgt som dameseniorrepræsentant
 • Magnus Bomund genvalgt som herreseniorrepræsentant
 • Generelt går det godt i både senior og ungdom
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud.
 • Gode input/drøftelse af fremtiden i ungdomsafdelingen
 • Input om ny multihal

Generalforsamling 2022 - highlights

 • Tilbage indenfor efter et par år udendørs
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Desværre MEGET få fremmødte
 • Nadia Brorson Christensen genvalgt som næstformand
 • Rasmus Kofoed Pedersen genvalgt som ungdomsformand
 • Mikael Rask Olsen genvalgt som kasserer
 • Ida Bakke genvalgt som dameseniorrepræsentant
 • Magnus Bomund genvalgt som herreseniorrepræsentant
 • Generelt går det godt i både senior og ungdom
 • Kontingentforhøjelser for visse ungdomstrupper
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud.
 • Opfordring til at byde ind på Grotteudvalg

Generalforsamling 2021 - highlights

 • Igen afholdt udendørs i solskin
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Ikke mange fremmødte
 • Dorte Thomhav stopper som varslet allerede sidste år som formand
 • Kim Kurt Kristensen ny formand
 • Nadia Brorson Christensen valgt ind som ny næstformand
 • Tommy Vikjær Andersen stopper som bestyrelsesmedlem
 • Brian Ørholm valgt som nyt bestyrelsesmedlem
 • Alexandra Janholm Larsen stopper som dameseniorrepræsentant.
 • Ida Bakke valgt som ny dameseniorrepræsentant
 • Coronaen prægede alle aspekter i klubben
 • Økonomien ser fortsat fornuftig ud trods indhug pga corona.Generalforsamling 2020 - highlights

 • Afholdt udendørs i solskin
 • God, afslappet og positiv stemning
 • Bjarke Bille Hal stopper som formand
 • Dorte Thomhav ny formand
 • Kim Kurt Kristensen valgt ind som ny næstformand
 • Rasmus Kofoed Pedersen ny ungdomsformand
 • Et godt år på senior, oldboys og ungdomsniveau
 • Økonomien ser fornuftig ud
 • Søren Christiansen tog dirigentrollen og fastholdt traditioner
 • Rasmus Kofoed Pedersen "Årets Formandens Yndling"