Information til forældre og nye spillere

Info-folder

Vi byder dig og dine forældre velkommen i Hvidovre Håndbold, og håber at I får mange gode oplevelser.  

Vi har udarbejdet en folder der kort fortæller om Hvidovre Håndbold og giver en lang række praktiske oplysninger, om bl.a. indmeldelse, træning, kamp, klubbens forventninger til spillere og forældre og ikke mindst, hvilke små og større opgaver I som forældre kan byde ind på.

Klubben er baseret på frivillige og ulønnede trænere og ledere, som bruger deres fritid på at give spillerne gode oplevelser og spændende fritidstilbud.   

Hvidovre Håndbold er på børne- og ungdomsområdet en breddeklub, hvor glæden ved at spille håndbold er i absolut fokus. For de mindste er boldspil lig med leg. Med alderen fokuseres mere på teknik, målrettet træning og resultater, men det er vigtigt, at det er glæden, der driver værket. 

Glæden og det sociale samvær opnås også ved, at I som forældre og familie engagerer jer i aktiviteterne i klubben.

Ungdomsafdelingen favner bredt – lige fra de mindste på Trille Trolle til de ældste på U19. Fælles for dem alle er, at der er kompetente trænere, ledere og ungtrænere til at give spillerne den bedst mulige oplevelse af at spille håndbold i Hvidovre.  

Holdsport


Vi bruger Holdsport som administrativt system i klubben. 


Alle medlemmer skal have en profil, hvor en række informationer skal fremgå. Det er vigtigt, at I holder informationerne opdateret, herunder særligt email adresser.

Derudover skal der være tilkoblet et betalingskort til profilerne, som anvendes til opkrævning af kontingent, betaling til betalingsaktiviteter som stævner mv.

Derudover er der lang række funktioner i Holdsport, som de enkelte hold, trænere, spillere og forældre kan benytte sig af. Det kan være forskelligt fra hold til hold, hvor mange af funktionerne, som de enkelte hold anvender.

I håndbogen kan I også se, hvordan man samler de forskellige profiler under ét samlet login, hvilket kan være hensigtsmæssigt for forældre med flere børn i Holdsport.

På Holdsports hjemmeside er der derudover en omfattende FAQ, hvor I kan finde svar på næsten alle spørgsmål.  

Den finder I her: https://www.holdsport.dk/da/sp...